THOMAS FAMILY PHOTOS

From The Collection of Peggy (Thomas) Bakken

aug1960-celeste-gary.jpg (43422 bytes)

aug1960-celeste-gary.jpg

aug63-elaine-mike-scott.jpg (41784 bytes)

aug63-elaine-mike-scott.jpg

bill-gary.jpg (68846 bytes)

bill-gary.jpg

bill-gary-ray.jpg (62543 bytes)

bill-gary-ray.jpg

bill-martha-wedding.jpg (49652 bytes)

bill-martha-wedding.jpg

celeste-gary.jpg (37916 bytes)

celeste-gary.jpg

firstcousins-garythomas-michaelwhitaker.jpg (62566 bytes)

firstcousins-garythomas-michaelwhitaker.jpg

gary.jpg (83393 bytes)

gary.jpg

gary_celeste.jpg (70027 bytes)

gary_celeste.jpg

gary_thomas.jpg (44881 bytes)

gary_thomas.jpg

gary2.jpg (74288 bytes)

gary2.jpg

gary-bill-martha2.jpg (39531 bytes)

gary-bill-martha2.jpg

garythomas.jpg (77785 bytes)

garythomas.jpg

garythomas-jessyraythomas.jpg (67859 bytes)

garythomas-jessyraythomas.jpg

jr-gary.jpg (98644 bytes)

jr-gary.jpg

jr-gary-celeste.jpg (62812 bytes)

jr-gary-celeste.jpg

jr-gary-celeste-peggy-martha-bill.jpg (57295 bytes)

jr-gary-celeste-peggy-martha-bill.jpg

martha.jpg (48937 bytes)

martha.jpg

martha-gary-bill.jpg (48239 bytes)

martha-gary-bill.jpg

perryton_1953-ray-gary-celeste.jpg (59063 bytes)

perryton_1953-ray-gary-celeste.jpg